Ponuda

Nudimo usluge:

– međunarodnog prometa

– domaćeg prijevoza

– skladištenja

– utovara

– pretovara,

– željezničkog prijevoza

– kontejnerskog prijevoza

– zbirnog transporta

– distribucije