Ponuda

Nudimo usluge:

- međunarodnog prometa

- domaćeg prijevoza

- skladištenja

- utovara

- pretovara,

- željezničkog prijevoza

- kontejnerskog prijevoza

- zbirnog transporta

- distribucije